Có gì thay đổi ở năm 2016 cho Lexus RX 350 ?

Các bài mới Lexus RX350 đã ra mắt thế giới tại New York Motor Show. Vay tín hiệu thiết kế từ nhỏ của nó NX người anh trai.

Thích & chia sẻ bài viết của chúng tôi:
    Back to top
    0919 544 668