Hành trình của Ferrari California T tới Monte Carlo

Hành trình của Ferrari California T tới Monte Carlo

Là một người chuyên  lái thử  xe và  đánh giá cho bất kỳ một trong các thương hiệu xe tốt nhất của Italia là một công việc cực kỳ khó khăn. Chúng tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi số lượng áp lực liên quan đến công việc đó.

Nó không phải bạn chỉ cần biết làm thế nào để lái xe là đủ; thông thường, nó rất quan trọng đòi hỏi bạn phải biết tất cả các yếu tố dù là nhỏ nhất về chiếc xe mà bạn đang lái xe, thậm chí xuống đến phần tiểu tiết của từng chi tiết.

Monaco-supercar-17

Thích & chia sẻ bài viết của chúng tôi:
Back to top
0919 544 668