Bảo hiểm

MSIG – thuộc tập đoàn Mitsui Sumitomo hàng đầu Nhật Bản, là đối tác liên kết độc quyền với Đại lý Lexus để cung cấp gói bảo hiểm chỉ dành riêng cho dòng xe Lexus nhập khẩu. Hiện tại, 4 chương trình bảo hiểm sau đang được áp dụng ở Lexus chính hãng Việt Nam: *** LOẠI A (Cơ bản nhất):  1.  GIÁ TRỊ THỎA THUẬN: trong trường hợp xảy ra tổn thất toàn bộ, việc chi trả bồi thường sẽ được căn cứ trên bảng tỉ lệ dưới đây để tính toán, thay vì áp dụng giá trị thị trường xe tại thời điểm xảy ra tổn thất như các gói Bảo hiểm tiêu chuẩn ở các công ty khác trên thị trường. Tuổi xe Giá trị thỏa thuận (Lexus) Thị trường 0 _ 100% <1 100% 85% <2 Tới 85% 75% <3 Tới 75% 65% <4 Tới 65% 55% <5 Tới 60% 45% <6 Tới 50% 40% <7 Tới 40% 35% <8 Tới [...]
    Back to top
    0919 544 668